Home       Leden       Beheerder

Vereniging Concertkoor Breda gaat verder als Projectkoor onder de naam Stichting Concertkoor Breda                     

De leden van de Vereniging Concertkoor Breda besloten hun,  sinds 1910 onder diverse namen bestaande vereniging op te heffen. Doel van dit besluit was de weg  vrij te maken voor de oprichting van een project- koor. Dat gebeurde op 26 maart 2019 in een laatste Algemene Ledenvergadering.

De vereniging zal verder gaan onder de naam :  Stichting Concertkoor Breda.

 

Het koor droeg achtereenvolgens de namen :

 

1910 Christelijke Zangvereniging ‘Hosanna’

1916 Bredasch Christelijk Gemengd (Zang)Koor Breda (BCGK)

1954 Christelijke Oratorium Vereniging Breda

1970 COV Christelijke Oratorium Vereniging

1980 COV Justinus van Nassau

1992 Oratorium Vereniging Breda

1993 Concerkoor Breda, 30 juni precies 16 jaar geleden.

 

De “cultuuromslag” om verder te gaan als een projectkoor betreft een aanpassing in en aan de tijd.

Na goede regie en voorbereiding van voorzitter Jan Huinen werd de opheffing van de vereniging en de oprichting van een stichting met overtuigende meerderheid door de leden geaccordeerd. 

De aanwezigen waren vol lof over de procedure en gaven voorzitter en bestuur een verdiend applaus.

 

Een bijzonder resultaat, als je je realiseert dat die verenigingsleden bij opheffen van de vereniging ook een einde aan hun jarenlange lidmaatschap maakten. Een stichting kent immers geen leden.

Zij kunnen in de toekomst, samen met een groeiende groep per project te werven deelnemers,  als  projectdeelnemer aan een uitvoering  meedoen.

De statuten voor de nieuw op te richten Stichting Concertkoor Breda werden eveneens door alle aan- wezigen goedgekeurd.

De akte van oprichting van de Stichting is intussen gepasseerd door de notaris in Voorschoten. De penningmeester regelde de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.

De Vereniging is daarmee inmiddels ontbonden. Het bestuur van de Vereniging gaat in zijn geheel door als bestuur van de Stichting.

Vanaf heden treden wij dus op als projectkoor van de Stichting Concertkoor Breda.

Het laatste concert van de Vereniging, de uitvoering van Rossini’s Petite Messe Solennelle was een groot succes. Deze uitvoering vond plaats in de Laurentiuskerk op 24 maart 2019.

Het koor is intussen als Stichting, dus als projectkoor  begonnen aan de voorbereidingen van zijn eerste optreden de Messiah van G.F. Händel in het najaar.

 

 

Hieronder leest u het programma van ons projectkoor tot najaar 2020

 

3 november 2019 Het Concertkoor Breda zal dan  de Messiah van Georg Friedrich Händel uitvoeren

Onder de bijna 70 zangers zijn dus  vele nieuwe projectdeelnemers, die op 7 mei 2019 begonnen met   de eerste repetities.  Plaats van de uitvoering is de St. Willibrorduskerk in Teteringen.   

 

15 maart 2020, Onder de titel If you love me - Anglican Hymns & Anthems voorjaarsconcert met een serie liederen van componisten Tallis, Purcell, Stanford en Wesley.

1 november 2020 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem (in het kader van het Beethovenjaar),  met medewerking van Florilegium Musicum en solisten.